İletişim Bilimi ve Araştırmaları Dergisi (İBAD) için yazım kuralları, American Psychological Association (APA) 7. baskısı olarak 05.05.2022 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Makale şablonuyla aynı olmayan ve APA 7. baskıya uymayan makaleler işleme alınmayacaktır. Makalenizi makale şablonuna göre düzenleyebilirsiniz.

The spelling rules for the Journal of Communication Science and Research (İBAD) have been updated as of the 7th edition of the American Psychological Association (APA) as of 05.05.2022. Articles that are not the same as the article template and do not comply with the APA 7th edition will not be processed. You can organize your article by article template. 

Download Article Format: ÖRNEK MAKALE / SAMPLE ARTICLE

Download Article Spelling Rules: MAKALE YAZIM KURALLARI / ARTICLE SPELLING RULES