PUBLISHER

Media Literacy Association / Medya Okuryazarlığı Derneği

EDITOR

Assist. Prof. Dr. Tamer BAYRAK, İstanbul Aydın University, Turkey / tbayrak@aydin.edu.tr / tamerbayrak88@gmail.com / Tel: +902124441428 – 25303

EDITORIAL BOARD

 • Prof. Dr. Hasan SAYGIN (İstanbul Aydın University) hasansaygin@aydin.edu.tr 
 • Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ (Marmara University) cemsutcu@yahoo.com 
 • Prof. Dr. Erhan AKYAZI (Marmara University) eakyazi@marmara.edu.tr
 • Prof. Dr. Güven Necati BÜYÜKBAYKAL (İstanbul University) guvenb@istanbul.edu.tr
 • Prof. Dr. Nilüfer TİMİSİ NALÇAOĞLU (İstanbul University) ntimisi@istanbul.edu.tr
 • Prof. Dr. Deniz YENGİN (İstanbul Aydın University) denizyengin@aydin.edu.tr
 • Prof. Dr. Okan ORMANLI (İstanbul Aydın University) okanormanli@aydin.edu.tr

GUEST EDITORIAL

 • Prof. Dr. Deniz YENGİN (İstanbul Aydın University) denizyengin@aydin.edu.tr
 • Prof. Dr. Okan ORMANLI (İstanbul Aydın University) okanormanli@aydin.edu.tr

SCIENTIFIC COMMITTIE

 • Prof.Dr. Aysel Aziz, İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turkey, aysel.aziz@yeniyuzyil.edu.tr 
 • Prof.Dr. Atilla Girgin, İstanbul Aydın University, Turkey, atillagirgin@aydin.edu.tr 
 • Prof.Dr. Christine I. Ogan, University of Indiana, U.S.A. ogan@indiana.edu
 • Prof.Dr. Donald L. Shaw, University of North Carolina, U.S.A. 
 • Prof.Dr. Douglas Kellner, UCLA University, U.S.A. kellner@ucla.edu
 • Prof.Dr. Farouk Y. Seif, Antioch University, U.S.A. fseif@antioch.edu
 • Prof.Dr. Filiz Balta Peltekoğlu, Marmara University, Turkey, filiz@marmara.edu.tr 
 • Prof.Dr. H.Hale Künüçen, Başkent University, Turkey, kunucen@baskent.edu.tr 
 • Prof.Dr. Haluk Gürgen, Bahçeşehir University, Turkey, haluk.gurgencomm.bau.edu.tr 
 • Prof.Dr. Hülya Yengin, İstanbul Aydın University, Turkey, hulyayengin@aydin.edu.tr 
 • Prof.Dr. Jean-Marie Klinkenberg, Liege University, Belgium
 • Prof.Dr. Judith K. Litterst, St. Cloud State University, U.S.A.
 • Prof.Dr. Lev Manovich, University of California, U.S.A. manovich.lev@gmail.com 
 • Prof.Dr. Lucie Bader Egloff, Zurich University, Switzerland
 • Prof.Dr. Korkmaz Alemdar, Atılım University, Turkey
 • Prof.Dr. Nazife Güngör, Üsküdar University, Turkey, nazifegungor@gmail.com 
 • Prof.Dr. Nurcay Türkoğlu, Arel University, Turkey, nurcayturkoglu@arel.edu.tr
 • Prof.Dr. Nilgün Tutal Cheviron, Galatasaray University, Turkey, ntutal@gsu.edu.tr 
 • Prof.Dr. Hasan Saygın, İstanbul Aydın University, Turkey, hasansaygin@aydin.edu.tr 
 • Prof.Dr. Maxwell E. McCombs, University of Texas, U.S.A. maxmccombs@utexas.edu
 • Prof.Dr. Murat Özgen, İstanbul University, Turkey, mozgen@istanbul.edu.tr 
 • Prof.Dr. Mutlu Binark, Başkent University, Turkey, mbinark@gmail.com 
 • Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu (İstanbul University), ntimisi@istanbul.edu.tr
 • Prof.Dr. Özden Çankaya, İstanbul Aydın University, Turkey, ozdencankaya@aydin.edu.tr 
 • Prof.Dr. Selçuk Hünerli, İstanbul University, Turkey, shunerli@istanbul.edu.tr 
 • Prof.Dr. Suat Gezgin, İstanbul University, Turkey, gezgin@istanbul.edu.tr 
 • Prof.Dr. Sung-do Kim, Korea University, South Korea
 • Prof.Dr. Ümit Atabek, Yaşar University, Turkey, umit.atabek@yasar.edu.tr 
 • Prof.Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, Galatasaray University, Turkey
 • Prof.Dr. Cem Sütçü, Marmara University, Turkey, cemsutcu@yahoo.com
 • Prof.Dr. Emel Karayel Bilbil, Marmara University, Turkey, emelkarayel@marmara.edu.tr
 • Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, ceyhan.kandemir@istanbul.edu.tr
 • Prof.Dr. Erhan Akyazı, Marmara University, Turkey, eakyazi@marmara.edu.tr
 • Prof.Dr. Güven Necati Büyükbaykal, İstanbul University, Turkey, guvenb@istanbul.edu.tr 
 • Prof.Dr. Nesrin Özdener Dönmez, Marmara University, Turkey, nozdener@marmara.edu.tr 
 • Prof.Dr. Işıl Zeybek, İstanbul Kültür University, Turkey, i.zeybek@iku.edu.tr 
 • Prof.Dr. Mehmet Üstünipek, İstanbul Kültür University, Turkey, m.ustunipek@iku.edu.tr
 • Prof.Dr. Banu Manav, Ayvansaray University, Turkey, banumanav@ayvansaray.edu.tr
 • Prof.Dr. Deniz Yengin, İstanbul Aydın University, Turkey, denizyengin@aydin.edu.tr
 • Prof.Dr. Okan Ormanlı, İstanbul Aydın University, Turkey, okanormanli@aydin.edu.tr
 • Prof.Dr. Tolga Kara, Marmara University, Turkey, tolgakara@marmara.edu.tr 
 • Prof.Dr. Çiğdem Aytekin, Marmara University, Turkey, cigdem.aytekin@marmara.edu.tr
 • Assoc.Prof.Dr. Barış Atiker, Bahçeşehir University, Turkey, barisatiker@comm.bau.edu.tr
 • Assoc.Prof.Dr. Can Karagülle, Bolu İzzet Baysal University, Turkey, karagülle_c@ibu.edu.tr 
 • Assoc.Prof.Dr. And Algül, İstanbul Aydın University, Turkey, andalgul@aydin.edu.tr 
 • Assoc.Prof.Dr. Nazan Haydari Pakkan, Bilgi University, Turkey nazan.haydari@bilgi.edu.tr
 • Assoc.Prof.Dr. Moldiyar Yergebekov, Süleyman Demirel University, Kazakhstan, moldiyar.yergebekov@sdu.edu.kz 
 • Assoc.Prof.Dr. Ceyda Deneçli, Nişantaşı University, Turkey, ceyda.denecli@nisantasi.edu.tr 
 • Assoc.Prof.Dr. Ezgi Öykü Yıldız, İstanbul Kültür University, Turkey, e.yildiz@iku.edu.tr 
 • Assoc.Prof.Dr. Bilge Narin, Ankara Hacı Bayram Veli University, Turkey, narinbilge@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Ayten Övür, İstanbul Aydın University, Turkey, aytenovur@aydin.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Berk Çaycı, İstanbul Ticaret University, Turkey, bcayci@ticaret.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Tamer Bayrak, İstanbul Aydın University, Turkey, tbayrak@aydin.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Gökmen Karadağ, İstanbul Aydın University, Turkey, gokmenkaradag@aydin.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Tuğçe Çevik, İstanbul Aydın University, Turkey, tugcecevik@aydin.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Deniz Akbulut, İstanbul Aydın University, Turkey, denizakbulut@aydin.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Tuğba Renkçi Taştan, İstanbul Ayvansaray University, Turkey, tugbarenkcitastan@ayvansaray.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Ebru Dede, Maltepe University, Turkey, ebrudede@maltepe.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Hicran Ilgın, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey, hicranilgin@comu.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Eda Öz Çelikbaş, Karabük University, Turkey, ozedaoz@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Sarp Bağcan, İstanbul Gelişim University, Turkey, bagcansarp@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Ziya Nazım Perdahçı, Mimar Sinan University, Turkey, nz.perdahci@msgsu.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Ayşen Oluk Ersümer, Akdeniz University, Turkey, aysenoluk@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Ayşegül Akaydın Aydın, İstanbul Aydın University, Turkey, aakaydinaydin@aydin.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Dilek Karaaziz Şener, Hacettepe University, Turkey, dsener@hacettepe.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. İlke İlter Güven, Dokuz Eylül University, Turkey, ilke.ilter@deu.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Filiz Bilgin Ülken, Mersin University, Turkey, filizbilgin77@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Yelda Yanat Bağcı, Hasan Kalyoncu University, Turkey, yeldayanat@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Emel Demir Askeroğlu, Namık Kemal University, Turkey, edemir@nku.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Oylum Tunçelli, Kocaeli University, Turkey, oylum.tuncelli@hotmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Serpil Akdağlı, Afyon Kocatepe University, Turkey, serpil.akdagli@dpu.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Merve Çelik Varol, İstanbul University, Turkey, mervecelik20@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Serpil Akdağlı, Afyon Kocatepe University, Turkey, serpil.akdagli@dpu.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Asuman Kaya, Eskişehir Teknik University, Turkey, asumankaya@eskisehir.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Deniz Yeşim Taluğ, Hacettepe University, Turkey, deniz.talug@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Ahmet İlkay Ceyhan, İstanbul Kent University, Turkey, ilkayceyhan@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Hüda Sayın Yücel, Kırıkkale University, Turkey, hudasayn@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Gülay Asit, Girne Amerikan University, Turkey, gulayasit@gau.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Betül Aytepe Serinsu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turkey, betul.aytepe@gmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Begüm Aylin Önder, İstanbul Aydın University, Turkey, begumaylinonder@aydin.edu.tr
 • Assist.Prof.Dr. Tuncay Çiçek, Gazi University, Turkey, alpago_25@hotmail.com
 • Assist.Prof.Dr. Mehmet İlker Berkman, Bahçeşehir University, Turkey, miberkman@gmail.com
 • Lecturer İsmail Hakkı Polat, Kadir Has University, Turkey

ÖNEMLİ:Dergide yayınlanan görüşler ve sorumluluk yazarlara aittir. Yayınlanan eserlerde yer alan tüm içerik kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bütün makaleler iThenticate programı ile intihal yönüyle akademik anlamda kontrol edilmektedir.

IMPORTANT: All the opinions written in articles are under responsibilities of the authors. The published contents in the articles can not be used without being cited. All the papers are controlled academically with the Turnitin program.